Skygge Facilitator

 Skyggesider, er de sider i dig selv, du enten skjuler, fornægter eller undertrykker - og dem har vi alle flere af end vi tror!

 

Skygge Facilitator uddannelsen er ledet af Pernille Melsted, der var Debbie Fords højre hånd igennem mange år før hun døde. En uddannelse, hvor vi ikke blot lærer 'efter bogen', men selv gennemgår det hele på egen krop og tankesæt, da der bl.a ugenligt skal afleveres hjemmeopgave om egne skygger, foredomme m.m.

 

Det er Pernilles klare holdning - og min med - at vi kun kan tage andre så langt i skyggearbejdet, som vi selv er villige til at gå. Og der er ingen smutveje!

 

Så det er en uddannelse på både højt og dybt niveau med læring om skyggens oprindelse og betydning. Og jeg fik i den grad at vendt vrangen ud af mig selv, fik slugt nogle store kameler, fik afvist hjemmeopgaver - jeg havde ikke gjort det dybt nok.

 

Jeg blev virkelig konfronteret og udfordret på alle mine skygger. Jeg var fuld af modstand og forsvarede mig - jeg var jo overbevist om at jeg allerede var dygtig. ... av .... men da jeg så endelig fik koden knækket, kunne jeg se lyset og min personlige frihed forude.

 

For skygger er alle steder, der er den kollektive skygge, den kulturelle skygge. Skyggen på arbejdspladsen. Den personlige skygge. Den mørke skygge. Den lyse skygge. Og så er der skam og skyld. Blindspots.

 

Og så er der projektion, vores forskellige persona, roller og masker og hvad skyggen influerer på kriser; midtvejskriser, livskriser og identitetskriser. Hvordan skyggerne forhindre dig i at udleve dine drømme, dit potentiale og din passion.

 

Det er også skyggerne, der har indflydelse på selvsabotage og hvorvidt du er i stand til at sætte grænser. At vise sårbarhed og sund vrede.

 

Pernilles endelige feedback til mig: Jeg har stor respekt for din måde at kigge indad - det er smukt arbejde. Og fra min mentor: Du har været en inspiration for mig og jeg er sikker på at du kommer til at bruge skyggearbejdet på din helt egen måde.

 

Så netop det at jeg selv intenst har arbejdet med, set og mest af alt erkendt mine egne skygger, gør mig i stand til at spotte dine ret hurtigt. Og den viden jeg opnår herigennem, inddrager jeg helt naturligt i mine sessioner.

 

Og det vil give dig mere/større

 • balance og helhed
 • følelsesmæssig modenhed
 • selvaccept
 • frihed
 • fred
 • følelse af at hvile i sig selv
 • kreativitet
 • autenticitet
 • medfølelse, og dermed mindre fordømmelse
 • rummelighed

 

Og mindre/færre

 • skyld og skam
 • hemmeligheder og fortrængninger
 • fornægtelse
 • misforståelser og konflikter

 

Og det vil igen medføre at du vil blive bedre til at kommunikere klart og dermed komme igennem med dine ønsker og behov. 

 

Vil du læse mere om Pernille Melsted og hendes skyggearbejde/uddannelse, så klik her