Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

 

 

Gyldighed

 

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra GitteSaldern.dk.

 

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra GitteSaldern.dk, CVR nr DK18095998 c/o Gitte Saldern, Sønderport 60, 6200 Aabenraa.  Mail: info@gittesaldern.dk.

 

 

Fortrolighed:

 

Gitte Saldern behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Gitte Saldern i besiddelse fortroligt.

 

 

Priser:

 

Alle priser er i danske kroner (DKK). Ved salg til virksomheder tillægges yderligere moms.

 

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

 

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

 

Mentorforløb, kurser, workshops og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer I forvejen. Hvis kurser, workshops, mentorforløb, 1:1 sessioner eller foredrag skulle blive aflyst på foranledning af Gitte Saldern får køber det fulde indbetalte beløb retur.

 

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

 

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Ubrugte timer fra klippekort fortabes efter 6 måneder og refunderes ikke.

 

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

 

 

Rejseaktiviteter:

 

For rejseaktiviteter vedr. opgaver for virksomheder i en afstand udenfor Aabenraa Kommune, faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

 

 

Rettigheder:

 

Gitte Saldern har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til foredrag, kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

 

 

Ved køb af Gitte Salderns ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

 

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar:

 

Ethvert erstatningsansvar, som Gitte Saldern og virksomheden GitteSaldern.dk måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab.

Gitte Saldern og GitteSaldern.dk skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

 

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Gitte Saldern har handlet simpelt uagtsomt.

 

Gitte Salderns erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

 

 

Ændring af forretningsbetingelser:

 

Gitte Saldern har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

 

 

Lovvalg og værneting:

 

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

 

© 2023 GitteSaldern.dk v/Gitte Saldern. Alle rettigheder forbeholdes. GitteSaldern.dk, Sønderport 60, 6200 Aabenraa CVR NR. DK 18095898