Priser

PRISER og andet godt:

PRIVAT:


Pris pr. time 1.200,00 kr.

Uagtet om ene-session eller par, om det er via fremmøde, Zoom eller telefon.


5 timer for 5.500 kr. (svarende til 1.100 kr./time)


10 timer for 10.000 kr. (svarende til 1.000 kr./time)


Købte timer er gældende i 6 måneder fra første session.


ERHVERV:


Pris pr. time 1.900,00 kr.+ moms.

Både fremmøde og videomøde er muligt.


Det kræver tid at komme i dybden før en vedvarende forandring kan ske. Det anbefales et forløb på minimum 10 timer.


Pris for 10 timer: 15.000 kr. + moms. Yderligere timer faktureres med 1.500 kr. + moms pr. time.


Forløbet skal være afsluttet indenfor en tidshorisont på 6 måneder.

Sessioner kan foregå både via Zoom, telefon, i Aabenraa, hos dig/jer eller et helt 3. sted. Alt afhængig af, hvad der er mest hensigsmæssigt for dig/jer.


Jeg arbejder videst mulig med fleksibel bagkant, fordi det er vigtigt ikke at stoppe midt i noget banebrydende, bare fordi 'timen er gået'.


Erfaringen er at der oftest bruges er 1,5 til 3 timer per gang. Sæt også gerne tid af efterfølgende til at 'fordøje' indsigterne.


Udvidet tider:

For tider efter kl. 17 og i weekenden afregnes med yderliger henholdesvis 25% og 50% af den købte timepris. 


Sessioner udenfor klinikken:

Ved konsultation hjemme hos dig/jer eller andet sted, skal der forventes tillæg i form af transporttid og - udgifter. Dette aftales på forhånd.


Foredrag og konsulentopgaver i virksomheder – efter tilbud.


Indbetalinger

Kan ske til konto 6847-1094075 (Sydbank)


Ved afbud

- mere end 24 timer før betales ingen honorar.

- under 24 timer før, faktureres 1 time og ny session kræver forudbetaling med mindre, der haves et gangbart timekort.


Afbud er først endeligt registreret, når du har fået en kvittering retur på mail eller sms.